การจัดหมวดหมู่ Blog

0
1728

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 , ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อ เข้ามาในส่วนของ Blog Category

การสร้าง Category

– คลิก “ADD NEW”

– ใส่ ชื่อ หมวดหมู่ที่ต้องการ จากนั้น “กด OK”

– เมื่อเพิ่ม Categoryใหม่แล้ว Categoryนั้นจะอยู่ข้าล่างสุด ดังภาพ

หมวดหมู่ย่อย

– หลังจากที่เพิ่มหมวดหมู่เข้ามาแล้ว หมวดหมู่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่จะอยู่ล่างสุด

– คลิกลากเมนูที่ต้องการเคลื่อนย้ายได้ทันที โดยด้านหลังจะมีเส้นประและรอยลางๆ ขึ้นแสดงให้เห็น

– กดปล่อยแถบหมวดหมู่ย่อยไปไว้ภายใต้หมวดหมู่หลักที่ต้องการ โดยเลื่อนเข้ามาเล็กน้อย ดังภาพ

–จุดสังเกตุคือจะสามารถคลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อซ่อน หมวดหมู่ย่อยได้ ดังภาพ

การแก้ไข Category

–คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อแก้ไขชื่อ หมวดหมู่ และ หมวดหมู่ย่อย

–เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ จากนั้น กด “SAVE”

– สามารถตั้งค่า CATEGORY BLOG ได้ในหน้าการแก้ไข BLOG แต่ละหน้า

การลบ Category

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อลบ

– คลิกที่ “Yes” เพื่อยืนยันการลบ

หมายเหตุ : เมื่อลบ หมวดหมู่  Blog ที่อยู่ภายใต้ category ดังกล่าวจะไม่ถูกลบ แต่จะมีค่าเป็น uncategorized

Ketshopweb | ระบบร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง ส่งสะดวก ครบในที่เดียว

www.ketshopweb.com

เรายินดีให้คำปรึกษาการทำเว็บไซต์ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อมาที่ 02-038-5588 , email : sales@ketshopweb.com