กรณีลืม password

0
2844

– กด Forgot password? ใน ตำแหน่งที่ 1

– กรอก Email ให้ถูกต้อง จากนั้นกด ยืนยัน

– ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง Email

– กด link ใน ตำแหน่งที่ 1 จากนั้น นำ Username และ New password ไปใช้ login

–  สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ได้ โดยคลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ จากนั้น กรอกรหัสที่ได้รับจาก mail ใน ตำแหน่งที่ 4  กรอกรหัสใหม่ ใน ตำแหน่งที่ 5 และ ตำแหน่งที่ 6 เมื่อทำการตั้งค่ารหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว กด OK