Home Tags Order

Tag: Order

อัพเดทสถานะรายการสั่งซื้อ

คลิกตำแหน่งที่ 1 ตำแหนงที่ 2 และตไเเหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปสู่หน้า Orderเมื่อมีการสั่งซื้อเข้ามา หากเป็นการซื้อแบบ โอนเงิน สถานะจะแสดงเป็น รอโอน หากชำระเงินแบบตัดบัตร สถานะจะขึ้นเป็น ได้รับเงิน  - การเปลี่ยนสถานะให้คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ของ order ที่ต้องการเปลี่ยนสถานะ - จะปรากฎรายละเอียดดังภาพ สามารถเปลี่ยนสถานะได้ในตำแหน่งที่ 1 หลังจากเลือกสถานะ ให้คลิกตำแหน่งที่ 2 เพื่อทำการบันทึก- หลังจากนั้นสถานะจะอัพเดทตามที่เลือกในหน้า Order**หมายเหตุกรณีเป็นการซื้อแบบโอนเงิน ลูกค้าจะต้องแจ้งโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อให้ผู้ขาย Approve การชำระเงิน...

การพิมพ์ใบสั่งซื้อ

คลิกตำแหน่งที่ 1 ตำแหนงที่ 2 และตไเเหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปสู่หน้า Order- คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 ของ order ที่ต้องการพิมพ์ใบสั่งซื้อ - เมื่อเข้ามาในหน้ารายละเอียดออเดอร์ คลิกตำแหน่งที่ 1 เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ- จะปรากฎใบสั่งซื้อดังภาพ Ketshopweb | เครื่องมือร้านค้าออนไลน์ ขายคล่อง...

การ export ข้อมูลรายการสั่งซื้อ

คลิกตำแหน่งที่ 1 ตำแหนงที่ 2 และตำเเหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปสู่หน้า Order– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 เพื่อทำการ Export ข้อมูลรายการสั่งซื้อ – รายละเอียดการ Export ข้อมูลรายการสั่งซื้อ ตำแหน่งที่ 1 เลือกระยะเวลาที่ต้องการดูข้อมูลตำแหน่งที่ 2 เลือกสถานะที่ต้องการดูข้อมูลมี 5 สถานะ ดังนี้ตำแหน่งที่ 3- เลือกประเภทของการชำระเงินตำแหน่งที่ 4 สามารถเลือก ...

การสร้างคำสั่งซื้อ

คลิกตำแหน่งที่ 1 ตำแหนงที่ 2 และตำเเหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปสู่หน้า Order – คลิก ADD ORDER เพื่อทำการสร้างรายการสั่งซื้อ เมื่อทำการ add order จะปรากฎรายละเอียดดังภาพ ตำแหน่งที่ 1 กรอกชื่อลูกค้าเพื่อค้นหาใน Member ตำแหน่งที่ 2 กรณีลูกค้าไม่ได้เป็น Member คลิกที่ “ปุ่มสร้างรายชื่อใหม่”และกรอกข้อมูล ดังภาพข้อมูลลูกค้าที่ได้ทำการ “ค้นหา” หรือ “สร้างรายชื่อใหม่” จะแสดงใน ตำแหน่งดังภาพ ...

การตรวจสอบรายการสั่งซื้อ

คลิกตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งที่ 2 และตำเเหน่งที่ 3 เพื่อเข้าไปสู่หน้า Orderการดูสถานะของรายการสั่งซื้อ -รายละเอียดในหน้า Order จะมีการเเสดงสถานะของออเดอร์แต่ละตัวอยู่ มีทั้งหมด 6 สถานะ ดังภาพ1.รอชำระเงิน : สถานะแรกหลังจากมีการสั่งซื้อ โดยที่ผู้สั่งซื้อยังไม่ได้ทำการชำระเงินเข้ามา 2.รอชำระเงิน(หมดอายุ) : สถานะออเดอร์ที่รอการชำระเงินแต่เลยเวลาที่กำหนด จึงกลายเป็นยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติ3.ได้รับเงิน...

การใช้งาน Social Order

กรณีที่มีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทาง Social Network อื่น ๆ เช่น Line Instragram ฯลฯ ผู้ขายสามารถมาเพิ่มรายการในส่วนนี้ เพื่อจัดการการขาย

MOST POPULAR

HOT NEWS