Home Tags Maintenace

Tag: Maintenace

การตั้งค่าเปิด-ปิดเว็บไซต์

การตั้งค่าเปิด-ปิดเว็บไซต์  คือ การปิดเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์กรณีที่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นสามารถเข้าชมเว็บไซต์ขณะมีการปรับแต่งแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อหยุดการใช้งานเว็บไซต์ชั่วคราว – คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับ เพื่อเข้าสู่ระบบ Maintenance – จะปรากฏหน้าให้ตั้งค่าดังภาพ ตำแหน่งที่...

MOST POPULAR

HOT NEWS