Home Tags FrontEnd

Tag: FrontEnd

การติดตั้ง Code Google WebMaster Tool

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

การติดตั้ง Code Facebook Pixel

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับ

การปรับแต่งหน้าแสดงผลสินค้า

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1,ตำแหน่งที่ 2  และ ตำแหน่งที่ 3 ตามลำดับเพื่อเข้าในส่

การเพิ่มสินค้า ด้วยรูปภาพ

– คลิกไปที่ ตำแหน่งที่ 1 และ  ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับ เพื่อ

การใช้งาน Media Manager

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2 ตามลำดับ เพื่อเข้าในส่วนของ Media M

การสร้าง BLOG

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 , ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตาม

การจัดหมวดหมู่ Blog

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 , ตำแหน่งที่ 2 และ ตำแหน่งที่ 3 ตามล

การใส่ SEO หน้าblog

การใส่ SEO คือการใส่ข้อมูล ต่างๆ สำหรับระบบ Search Engine ในส่วนนี้จะเป็นการใส่ข้อมูล คำค้นหา ต่างๆของหน้าเว็บไซต์หลัก ส่วน

การโคลนข้อมูล

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2

การจำลองเว็ปไซต์ใน Mobile และ Tablet

– คลิกใน ตำแหน่งที่ 1 และ ตำแหน่งที่ 2

MOST POPULAR

HOT NEWS