Home Tags Event popup

Tag: event popup

การตั้งค่า Event popup

Event Popup จะแสดงในครั้งแรกที่เข้าเว็บไซต์เท่านั้น ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใส่เป็นข้อมูล, โปโมชั่น, ข่าวสารต่างๆ หรือการแนะนำสินค้าใหม่ก็ได้เช่นกัน คลิกที่ตำเเหน่งที่ 1 ตำเเหน่งที่ 2 เพื่อเข้าไปในส่วนของ Event Popup เมื่อเข้ามาในหน้า Event Popup จะปรากฎรายละเอียดการตั้งค่าดังภาพตำแหน่งที่ 1 ปุ่ม เปิด-ปิด...

MOST POPULAR

HOT NEWS